2 - Giá công tơ kWh 3pha trực tiếp, gián tiếp - dạng cơ, dạng điện tử

Công tơ Điện - Đồng hồ Điện Emic 3 pha có 2 loại trực tiếp và gián tiếp

- Công tơ Điện - Đồng hồ Điện Emic 3 pha trực tiếp dạng cơ 3x50/100A

Giá: 1,550,000 VNĐ

- Công tơ Điện - Đồng hồ Điện Emic 3 pha gián tiếp dạng cơ 3x5A

Giá: 1,550,000 VNĐ

 - Công tơ Điện - Đồng hồ Điện Emic 3 pha gián tiếp dạng cơ điện tử 3 giá

Giá: 5,950,000 VNĐ

 

 


Đối tác - khách hàng

200173.jpg
8008880.jpg
722454.jpg
047660.jpg
234927.jpg
869488.gif
007968.png
592039.jpg
913400.jpg
836075.jpg
321441.jpg
444334.jpg
341945.jpg
161333.jpg
038227.png
062393.jpg
650004.jpg
962484.jpg
273537.png
8784210.jpg
8784211.jpg
8784212.jpg
4901620.jpg
200173.jpg
8008880.jpg
722454.jpg
047660.jpg
234927.jpg
869488.gif
007968.png
592039.jpg
913400.jpg
836075.jpg
321441.jpg
444334.jpg
341945.jpg
161333.jpg
038227.png
062393.jpg
650004.jpg
962484.jpg
273537.png
8784210.jpg
8784211.jpg
8784212.jpg
4901620.jpg